Ku Ku O
目前線上人數 :
今日瀏覽人數 :
累計瀏覽人數 :

驅逐魔族 - 職業介紹


職業 : 刺客傷害 : ★ ★ ★ ★ ★

坦度 : ★ ★

職業難度 : ★ ★ ★ ★ ★


使用武器 : 匕首


等級被動 :

Level

被動效果

0 ~ 59 攻擊力 + 3   |   每造成 400 傷害回復 4 血量   |   -90 % 攻速
60 ~ 99 攻擊力 + 6   |   每造成 300 傷害回復 4 血量   |   -60 % 攻速   |   普攻增加跑速 20 % ( 1秒 )
100 ~ 199 攻擊力 + 9   |   每造成 200 傷害回復 4 血量   |   -30 % 攻速   |   普攻增加跑速 20 % ( 1秒 )
200 ~ 299 攻擊力 + 15   |   每造成 100 傷害回復 4 血量   |   普攻增加跑速 20 % ( 1秒 )
300 ~ 499 攻擊力 + 30   |   每造成 60 傷害回復 4 血量   |   20 % 攻速   |   普攻增加跑速 20 % ( 1秒 )
500 ~ 699 攻擊力 + 60   |   每造成 30 傷害回復 4 血量   |   40 % 攻速   |   普攻增加跑速 20 % ( 1秒 )
700 ~ 999 攻擊力 + 90   |   每造成 20 傷害回復 4 血量   |   60 % 攻速   |   普攻增加跑速 20 % ( 1秒 )
1000 + 攻擊力 + 150   |   每造成 20 傷害回復 4 血量   |   100 % 攻速   |   普攻增加跑速 20 % ( 1秒 )簡介 :

       刺客是一個脆皮但擁有超高輸出的職業,非常倚賴等級和裝備,在前期攻擊力低下且脆弱,需要隊友幫忙才會比較好成長,在農出裝備和等級後,能力會快速提升, 後期擁有強大攻擊力與吸血效果,搭配良好的操作刺客將會所向披靡。